Referat Generalforsamling DcH Fakse d. 29. januar 2020


    1. Bjarne Haulund valgt. Generalforsamlingen konstateres lovligt indkaldt.


    2. Susan Sørensen valgt


    3. John Larsen og Susanne Silvestris valgt. 15 stemmeberettigede.


    4. Formanden refererer det forgangne turbulente år – med afgang fra og genvalg til formandsposten og senere oprettelse af nyt sporlæggerkorps.

Der stiles mod igen at kunne afholde A og evt E-konkurrencer.

Vi har stadig Olivers og OK som sponsorer.

Vi har i årets løb mistet 3 instruktører i klubben og Rallyholdene er lukket ned på grund af manglende instruktører. Vi stiler dog mod igen senere at kunne tilbyde Rally.

Der er indført nyt databasemodul, der har haft sine begyndervanskeligheder.

Formanden takker hjælpere og bestyrelsesmedlemmer.


    5. Regnskabet gennemgået, enkelte uddybende spørgsmål, ingen indsigelser og efterfølgende godkendt af generalforsamlingen. Der vil være fokus på Olivers regnskabet da det ser ud til at vores overskud herpå er urimeligt lille.


    6. Bestyrelsen foreslår vedtægtsændring vedrørende antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 7 til 5. Der argumenteres med at det er svært at rekruttere og svært at samle 7 personer samtidigt til møderne, bedre med 5 engagerede, da vi gik fra 5 til 7 gav det ikke mindre arbejde. Forslaget vedtages med 14 stemmer for, 1 stemme blank.


    7. Formand Rene Irming Pedersen er på valg, modtager genvalg. Vælges uden modkandidater.


    8. Susan Sørensen er på valg, modtager genvalg og vælges uden modkandidater.


    9. Suppleanter:
Som 1. suppleant vælges John Larsen
Som 2. suppleant vælges Bente Jensen


    10.  Som revisorer vælges Elsebeth Haulund og Connie Kisselhegn


    11.  Som revisorsuppleant vælges Anita Nielsen


    12.  Astrid anfører at der mangler medlemmer til festudvalg
Rene ”kridter banen op” og forventer opbakning for at undgå gentagelse af situationen fra sidste år