Referat ekstraordinær generalforsamling DcH Fakse d. 3.april 2019.

Dagsorden:
    1 Valg af dirigent
    2 Valg af referent
    3 Valg af stemmetællere
    4 Valg af formand
    5 Valg af kasserer
    6 Valg af bestyrelsesmedlem
    7 Valg af suppleant
    8 Eventuelt


Referat:


    1 Morten Vahlers fra DcH Haslev vælges


    2 Susan Sørensen vælges


    3 Conni Kisselhegn og Birgitte Ilg vælges


    4 Kandidater- Rene Irming Pedersen og Charlotte Bøgvad

Inden afstemning rejses spørgsmålet om hvorfor det overhovedet har været nødvendigt at indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Rene oplyser at han gik af som formand på det første bestyrelsesmøde efter ordinær generalforsamling, udløst af besked om at der ikke var sporlæggere til forestående kredskonkurrence (ville gerne have vidst dette tidligere) samt beskyldninger om at der blev  kommunikeret med en ”dårlig/nedladende tone” overfor – i hvert fald nogle af klubbens medlemmer. Dette udløste flere tilkendegivelser dels om stor tilfredshed med træning og engagement fra den afgåede formand, men også en del tilkendegivelser vedrørende tonen i klubben.

Der blev opfordret til, at hvis man følte sig trådt over tæerne eller gået for nær herover ville det være mest rimeligt at sige fra i situationen fremfor at murre i krogene, for at holde den gode stemning i klubben.

Afstemning:


33 stemmeberettigede, 33 afgivne stemmer:
2 blanke, 7 stemmer på Charlotte Bøgvad, 24 stemmer på Rene Irming Pedersen.
Rene Irming Pedersen genvælges som formand.


    5 Astrid Thuesen genvælges som kasserer uden modkandidater


    6 Susanne Silvestris genvælges til bestyrelsen uden modkandidater


    7 Hanne Krog genvælges som suppleant til bestyrelsen uden modkandidater.


    8 Lise opfordrer til at retablere et godt samarbejde i den genvalgte bestyrelse, så der ikke bliver behov for flere ekstraordinære generalforsamlinger.


Rene informerer om at der er planer om fællestræninger/fællesspisninger for at ryste medlemmer i klubben bedre sammen.

Referent: Susan Sørensen