Bestyrelsesmøde d. 5. februar 2020


Dagsorden:
    1) Bestyrelsen konstituerer sig
    2) Formanden har ordet
    3) Kassereren har ordet
    4) Arrangementer i 2020, Forslag:
Forårslokal DcH program 2. maj 2020
Forårslokal Agility 10. maj 2020
Sommerfest 23. maj 2020
Efterårslokal Agility 24. oktober 2020
Efterårslokal DcH program 31. oktober 2020
Efterårsfest 7. november 2020
Juleafslutning 29. november 2020
Udvalgsfrokost 9. januar 2021
Generalforsamling 27. januar 2021
    5) Festudvalg bestående af Anette og Katrine – hvordan definerer vi opgaven for dem, hvad ønsker festudvalget selv.
    6) Vaccinationer og forsikringer fremadrettet
    7) Genoprettelse af trænerudvalg
    8) Næste møde
    9) Evt.


Referat:


    1) René formand, Susanne næstformand, Astrid kasserer, Susan sekretær, Herudover Birgitte som bestyrelsesmedlem, John deltager som 1. suppleant.


    2) Landsmøde d. 21/3-2020, kredsgeneralforsamling 26/2-2020.

Kredskonkonkurrenceudvalg: Astrid deltager.

Havetraktoren trænger til ny drivrem + diverse.

Det nye klubmodul mangler beregnerprogram


    3) Jf. bemærkning ved generalforsamling vil der være ekstra opmærksomhed vedrørende fortjeneste ved samarbejde med Olivers.


    4) Ovenstående forslag til datoer vedtages.
Efterårsfesten vil blive afholdt på Restaurant Ilden i Næstved som i 2019
Juleafslutning vil være fælles for alle hold


    5) Festudvalget beslutter selv, selvfølgelig med øje på økonomien.


    6) Fremover vil der alene blive tjekket vaccinationer og forsikringer ved indskrivning på hvalpehold.


    7) Det besluttes at bede Anette genoprette trænerudvalget for at have et fælles forum.


    8) Næste møde d. 20/4 2020


    9) Man er godt i gang med sporlægger korpset, og der er visioner om at kunne tilbyde A-konkurrencer igen på et tidspunkt, dette vil bl.a. være afhængig af sporlæggernes uddannelse/træning.

 

Referent: Susan