Referat trænermøde d. d. 2. oktober 2019


Dagsorden:
    1) Valg af ordstyrer
    2) Valg af referent
    3) Nyt fra bestyrelsen
    4) Nyt fra agility
    5) Nyt fra rally
    6) Nyt fra konkurrenceudvalget
    7) Max’ mindepokal
    8) Sponsor- og præmiepolitik
    9) Ressourcer i foreningen (Klubhus/containere etc)
    10) Samarbejde/kommunikation i foreningen
    11) Evt.
    12) Næste møde i april 2020


Refereat:


    1) Helena vælges


    2) Susan vælges


    3) Formanden takker alle, der hjalp ved arbejdsweekenden. Der blev skiftet hegn ud mod vejen, fjernet beplantning, ryddet i feltet bag volden og kørt til genbrugspladsen. Der kunne sagtens have været flere til at hjælpe 


Der uddeles holdlister til trænerne mhp at sikre at alle deltagere på holdene betaler for træning.


Der har været Kredsmøde og konkurrenceplanen er godkendt. Der er kommet indkaldelse fra Landsforeningen vedr. kurser i Ledelse + rekruttering (René og Susanne deltager) og fundraising + betalingssystem (René og Astrid deltager).


Festudvalget består aktuelt af Randi og Katrine – der mangler flere medlemmer i udvalget.


Susanne har søgt om legat i SEAS, men fik ikke noget.

    4) Anette: Mange nye medlemmer, så holdet er delt i 2. Der kommer ”trænerføl” fra Haslev.

De gamle feltforhindringer er solgt, de nye skulle komme i næste fredag i uge.

Der vil blive lavet begynderbaner til lokalkonkurrencen.


    5) Intet nyt fra Rally udvalget. Der er 14 deltagere.

Astrid spørger til om der er behov for flere trænere, men Judy tilføjer at den største udfordring er mangel på dommere.


    6) Sporlæggerkorpset er på plads. Vi forventer ikke at arrangere A-konkurrencer før 2021. Der er tjek på kredskonkurrence d. 13/10 2019


    7) Flere kandidat forslag fra trænergruppen. Besluttes på bestyr. møde i næste uge.


    8) Der efterspørges en overordnet sponsorpolitik der gælder alle grene. Vil blive debatteret yderligere på bestyrelsesmødet i næste uge.


    9) René anfører at der igen har været episoder med mangelfuld oprydning i klubhuset efter træningen, desuden tilfælde af efterladte åbne døre. Ikke acceptabelt.

Efter kontrovers mellem Agility/rally deltagere om orden i container, har der været fremsat ønske om egen container til Rallyholdet. Dette kan ikke imødekommes især på grund af økonomi, men også på grund af tilladelser og lign

.
    10) René udtrykker stor indignation over håndtering af forespørgsel om græsslåning, da Peder har talt usandt vedrørende forespørgsel om græsslåning for at ramme René. René finder det uacceptabelt at bestyrelsesmedlemmer lyver ved bestyrelsesmøder.


    11) Der henstilles til fra Anette at opslag om diverse arrangementer aktivt udbredes på holdene så deltagelsen kan øges. Der er meget ringe tilslutning til efterårsfesten med fare for aflysning.


    12) Nyt møde. D. 23. april 2020.


Referent : Susan.