Referat ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 11.november 2019.
Afbud fra Hanne.

Dagsorden:
    1) Vi har ingen rallyinstruktører fra næste år. Nedlægger vi holdet fra 2020? Nedlægges holdet, skal vi også have aflyst rallykonkurrencer for 2020.
    2) Bestyrelsen 2020: Susan er på valg og ønsker ikke genvalg. Hanne er trådt ind i stedet for Peder og er således på valg og ønsker ikke genvalg. Judy ønsker at trække sig fra bestyrelsen ved næste generalforsamling. Skal vi stille forslag om en 5-personers bestyrelse fra 2020?
    3) Evt.


Referat:


    1) Der er ingen instruktører til Rally i 2020. Dermed besluttes at nedlægge Rallyholdet fra 2020. Deltagerne informeres snarest per mail. Kreds 6 informeres, med henblik på at få slettet Rallykonkurrencer i 2020.

    
    2) Da det har vist sig svært at rekruttere kandidater til bestyrelsen, besluttes at fremsætte forslag ved næste Generalforsamling om at fortsætte med 5-personers bestyrelse i stedet for 7.


    3) Intet til dette punkt

Referent: Susan Sørensen