Referat bestyrelsesmøde d. 9. oktober 2019.    1Dagsorden:) Godkendelse af referat fra sidste møde
    2) Orientering ved formanden
    3) Orientering ved kassereren
    4) Kontingent 2020
    5) Max’s mindepokal
    6) Vandrepokal DcH Østsjælland
    7) Udvalgsfrokost
    8) Generalforsamling 2020
    9) Næste møde
    10) Evt.


Referat: Afbud fra Peder


    1) Referatet godkendt


    2) Randi stopper i klubben 1. januar 2020.

Festudvalget består aktuelt af Elsebeth og Katrine.

Astrid er bisidder fra bestyrelsen.

Der besluttes fælles juleafslutning en lørdag for alle holdene.


    3) De nye redskaber til agility er på vej, var budgetteret i 2018, men overskuddet derfra kan formentlig finansiere redskaberne.

I øvrigt er der ikke udsigt til større overskud i år.


    4) Kontingentstrukturen ændres. Ekstragebyr for ekstra disciplin bortfalder – dvs. hvis man gerne vil træne f.eks. agility udover lydighed med samme hund koster det ikke ekstra. Deltagelse i andre discipliner dog kun mulig, hvis der er plads på holdene


    5) Pokalmodtager besluttet.


    6) Pokalmodtager besluttet.


    7) Udvalgsfrokost d. 4/1-2020


    8) Generalforsamling d. 29/1-2020


    9) Næste møde 21/10-2019 (mødet er efterfølgende aflyst). Ny dato for nyt møde foreligger ikke på nuværende tidspunkt

.
    10)  Formanden udbeder sig svar på mails efter anmodning. Det er ikke godt nok at ”intet svar = samtykke”.

Der er overvejelser vedr. struktur omkring sponsor håndtering.


Referent: Susan Sørensen.