Referat

    1) Godkendelse af referat fra sidste møde
    2) Formanden orienterer
    3) Kassereren orienterer.
    4) Håndtering af instruktøraspiranter
    5) Konkurrenceønsker 2020
    6) Tilskud DM 2020
    7) Bordet rundt
    8) Næste møde
    9) Eventuelt

Ad 1)    Referatet godkendt.


Ad 2)    Der er generelt rimeligt stille på grund af sommerperioden.

Kurset med Michael Mandrup var rigtigt godt.

Sporlæggerkurser er i fuld gang, og de går rigtigt fint.

Hvalpeholdet har 15 års jubilæum i år Dette fejres sidste træningslørdag i august. René undersøger, hvad det evt. vil koste at leje en pølsevogn.


Ad 3)    Afbud fra Astrid


Ad 4)    Evt. aspiranter bedes kontakte formand eller næstformand med henblik på en instruktøruddannelse. Man går aspirant hjemme i foreningen i minimum seks måneder, inden man starter på landsforeningens træneruddannelse.


Ad 5)    Der er ønske om landsrallykonkurrencer den 23. maj 2020 og den 30. august 2020.


    Der er ønske om C-B-dag den 11. oktober og en C-B-dag mere, hvor den måtte passe ind i sæsonen.


    Anette finder ud af, hvornår agility ønsker at afholde stævner.

Ad 6)    Kørepenge efter statens lave takst, udgifter til broen betalt, samt tilskud på 700 kroner til overnatning.


Ad 7)    Judy ytrede på rallyholdets vegne ønske om indkøb af en ny container til rallyholdets spring/skilte samt tunnel og tunnelholdere. Dette afvises, da der findes en 20 fods container til formålet i forvejen, og det vil være forbundet med betragtelige udgifter at anskaffe en ekstra.


Ad 8)    Næste møde 9. oktober 2019


Ad 9)    Efter næste generalforsamling vil vi overveje at starte en langtidsplanlægning af foreningens aktiviteter.


Referent: René