Referat bestyrelsesmøde d. 3/6-19.


Dagsorden:
    1) Godkendelse af referat fra sidste møde
    2) Orientering fra formanden
    3) Orientering fra Kassereren
    4) Sporlæggerkurser
    5) Fællesspisning/grill
    6) Arbejdsdag/udskiftning af hegn
    7) Bordet rundt
    8) Næste møde
    9) EventueltReferat: Afbud fra Hanne Krog


    1) Referatet godkendt


    2) Agilitystævne d. 2/6-19 gik fint med overskud på ca. 5600,-kr Printer brød sammen midt i det hele, men det blev tacklet i stiv arm.

Bjarne har oplyst, at Lise Wejendorp alligevel ikke vil være træner.

Rene vil lave et oplæg vedrørende håndtering af fremtidige træneraspiranter – med fokus på at de skal fungere som aspiranter et stykke tid lokalt, inden de bliver tilmeldt træneruddannelsen.


Begge toiletter er blevet udskiftet.


Rene har kommunikeret med Haslev – de vil gerne hjælpe os med sporlæggerskitser/undervisning, Anette Aaris hjælper dem med agilityhold.


Randi, Katrine og Hanne Krogh er festudvalg gældende fra 2020.


Rene hjælper Rallyudvalget med udfærdigelse af programmer til konkurrencerne.


    3) Astrid oplyser at det ser fornuftigt ud. Lidt lavt antal hvalpe, forventer tilgang med ”sæsonvariationen”

Græsslåmaskinen er blevet repareret/serviceret. Vi har fået 6900,-kr i tilskud fra Faxe Kommune.

Vi er aktuelt 84 medlemmer.


    4) Sporlæggerkursus – forventes med 4-6 deltagere, forventes i juni og august.


    5) Fællesspisning: oplægget er at afholde på skiftende ugedage, noget med pølser på grillen, alle hold er velkomne, klubben betaler maden, mens drikkevarer betales selv. Det undersøges, hvornår første gang skal være.


    6) Arbejdsweekend d. 28.-29. september 2019. Hegnet skal skiftes.


    7) Bordet rundt: Judy har talt med Michael Bay fra DcH Jyderup, der tilbyder kursus i Rundering. Der kommer nærmere.


Der ønskes strammere regler vedrørende hundene færden i klubhus og under halvtag, Således at hundene befinder sig på gulvet eller i et bur og ikke sidder med til bords, eller ligger på et bord.


    8) Næste møde: 23/7-19


    9) Evt.: Intet at anføre