Referat af bestyrelsesmøde d. 11/4-2019

    1 Godkendelse af referat
    2 Formanden orienterer
    3 Kassereren orienterer
    4 Trænerudvalg/indsamlinger fremover
    5 Græsslåning/plæneklipper
    6 Annoncering hvalpehold
    7 Lokalkonkurrence d. 27/4-2019
    8 Arbejdsdage
    9 Bordet rundt
    10 Sociale arrangementer
    11 Næste møde
    12 Evt.Referat:
    1 Referat fra den ekstraordinære generalforsamling blev godkendt med enkelte rettelser. Der var kommet en henvendelse vedrørende det oprindelige referat. René deltog ikke i behandling af henvendelsen, da han erklærede sig inhabil.


    2 Der har været formandsmøde i kredsen, Astrid deltog.  Sporudvalget lægges ind under konkurrenceudvalget. Referaterne fremsendes fremover via mail til bestyrelsen til godkendelse forud for bestyrelsesmøderne.


    3 Astrid orienterer fra kredsrådsmødet. Ca. 1/3 af klubberne var repræsenteret. Steen er formand, Betina næstformand. Der var en ”bordet rundt” runde.
Der trænes ”Nordisk” en gang om måneden, Brugshundeudvalget laver sportræning (IPO).

Der er nyt regnskabsprogram på vej med direkte medlemsindmelding (arbejdsgruppe).

Der er Agria Gåtur d. 25/5 på Amager Fælled.

C-hunde arrangement i Herfølge – se opslag i klubben.

Der kommer relativt mange hvalpe, økonomi OK.

Der er købt opmålingshjul til baneopstilling/opmåling til spor.


    4 Rene foreslår, at trænerudvalget nedlægges og lægges ind under bestyrelsen. Dette vedtages.

Indsamlinger foregår på det enkelte hold, klubben giver fast et par flasker ved runde dage.


    5 Service på plæneklipperen, turnusordning vedrørende græsslåning.


    6 Vi vil forhøre os om fortsat annoncering af hvalpehold i Faksebugten.


    7 Der er styr på lokalkonkurrencen.


    8 Den planlagte arbejdsdag d. 4/5 aflyses. Vi prøver at planlægge en ny til september – dato ikke fastsat.


    9 Løs snak


    10 Opretholde sommer og efterårsfesterne. Der skal nedsættes festudvalg på det kommende trænermøde.


    11 Næste møde d. 3/6-2019


    12 Lise Wejendorp vil gerne være familie-hundetræner. Lise udfylder tilmeldingsblanket til grundtræneruddannelse fra landsforeningens hjemmeside og giver den til René. 

Vores nye skraldespand er kun til restaffald.
Vi holdt konstituerende møde umiddelbart efter den ekstraordinære generalforsamling – formand Rene, næstformand Susanne, kasserer Astrid, sekretær Susan.

Referent: Susan