Referat trænermøde 1. oktober 2018


Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer
2. Valg af referent
3. Nyt fra bestyrelsen
4. nyt fra trænerudvalget/agility
5. Nyt fra rallyudvalget
6. Nyt fra konkurrenceudvalget
7. Indsamling til diverse
8. Max ´mindepokal
9. Evt
10. Næste møde i april 2019 – forslag 2. april 2019


Referat:
1. Randi Christophersen


2. Susan Sørensen


3. Kredsen har besluttet at give refusion svt. 125kr/medlem i klubberne ultimo 2017. Det svarer til ca 11.000 kr til DchFakse.

Kredsen skal ved kommende generalforsamling have både ny formand og næstformand.
Konkurrenceplanen er udkommet – vi har været nødt til at flytte vores C-B konkurrence fra april til marts 2019. Indendørs agilitykonkurrence afholdes ikke længere, der skal afholdes landsrallykonkurrence samt SM-rally 8/9-2019.Vi har lovet at hjælpe Haslev med E-spor til SM, også d. 8/9-2019.


4. Vi har stadig ikke fået feltforhindringerne i agility – der er rykket herfor.

Der er opstartet hvalpe/nybegynder agilityhold lørdag – indtil nu 2 hunde.

Ronnie kommer ikke tilbage som egentlig træner på grund af tidsnød, men vil gerne hjælpe ad hoc.

Vedrørende det nystartede hvalpe- agilityhold stiller Mogens spørgsmålstegn ved hvor den beslutning om nyt hold kom fra – kan potentielt være konkurrence til indslusningsholdet. Det er dog et forsøg på at holde på hundeførere efter hvalpeholdet. Er besluttet på bestyrelsesmøde i d. 4. juli2018.

Der er ønske om at få undervisning i anvendelse i bringsel til klubben.


5. Da både Ronnie og lidt senere Lena udtræder af træner staben er der ønskes om assistance fra de andre trænere.
Mandagsholdet fortsætter som selvtræningshold, det er primært til lørdagsholdet der er brug for hjælp. (kl. 10-11)


6. C-B konkurrence d. 14/10 2018. Der skal findes 2 figuranter.
Rene kalder vandrepokalerne hjem forud for efterårsfesten.


7. Annette har hidtil sørget for indsamling blandt hundeførerne når der har været fødselsdage, banedåb, begravelser etc etc. Træneren på det respektive hold har så fået beløbene og sørget for indkøb.
Spørger til om det skal fortsætte på den måde eller hvert hold for sig må sørge for ”sine” mærkedage som der har været et par eksempler på. Det besluttes at fortsætte som hidtil, fast beløb på 20 kr/indsamlingerne udsendes på mail/svarfrist bliver lidt kortere, 1-2 uger.


8. Der indhentes emner til max´mindepokal fra trænergruppen.


9. Forespørgsel om vi skal reducere antallet af trænermøder til kun et om året (afvises), der henstilles til aftørring af bordet rundt om kaffemaskinen, der henstilles til at trænere viser det gode eksempel og tilmelder sig arrangementer som fx festerne, som de første.


10. Næste trænermøde d. 2.april 2019.

 

Referent: Susan Sørensen.