Referat bestyrelsesmøde d.6. november 2018


Dagsorden:
    1) Godkendelse af referat fra sidste møde
    2) Formanden orienterer
    3) Kassereren orienterer
    4) Arrangementer 2019
    5) Nye vedtægter for DcH Fakse fra 2019
    6) Generalforsamling 2019
    7) Visioner for DcH Fakses konkurrenceaktiviteter i fremtiden: ønsker vi at afholde A- og E konkurrencer i fremtiden??
    8) Tiltag til uddannelse af nye hjælpere i 2019
    9) Pr-udvalg
    10) Værdier i DcH Fakse/omgangsform
    11) Hvordan får vi nye hundeførere til at føle sig velkomne i klubben??
    12) Næste møde
    13) Evt.


Referat:
Tilstede: Rene, Peder, Astrid, Birgitte, Mogens, Helene, Susan
    1) Godkendt


    2) René har sendt mail til Rally udvalget om at sikre containerlåsen (må ikke hænge ulåst med fare for nedfald).

      Ved konkurrencer i DcH-programmet skal der holdes orienteringsmøde før samt evalueringsmøde  ugen efter (med hjælperne)


    3) Do vedr. opvaskemaskine.

       Vi har fået knapt 12.000 kr retur fra kredsen.


    4) Lokal lydighed 27/4-2019, lokal agility 15/6-2019, Sommerfest 15/6-2019, lokal Rally 27/10-2019, lokal agility 27/10-2019, lokal lydighed 26/10-2019 Efterårsfest 16/11-2019


    5) Nye vedtægter er gennemgået. Udsendes til alle inden generalforsamlingen


    6) Forbereder generalforsamling, herunder aftale om dirigent, antal af bestyrelsesmedlemmer etc.


    7) Haslev har bedt om hjælp til spor til SM (7.-8. september) (elitespor).

      I 2019 er der kun 3 E-konkurrencer. Skal vi have A-E konkurrencer igen??? Udfordringerne er sporlæggere, arealer. Vi vil arbejde hen imod dette. En mulighed kunne være at låne arealer af andre klubber.


    8) Trænere og bestyrelsesmedlemmer vil gennemgå holdene for mulige figuranter og sporlæggere


    9) Rene foreslår oprettelse af PR-udvalg mhp at friske hjemmesiden og facebooksiden op og derved promovere os selv bedre. Oprette administrator for Facebook-siden.


    10) Oprydning efter sig selv, omgangstone, opelske kaffeseancerne efter træningsholdene for at øge det sociale aspekt i klubben.


    11) Fx lave seancer med at præsentere lydighed, rally og agility for hvalpe/indslusningsholdet inden de er færdige. Tematræning.


    12) Efter generalforsamlingen.

        Kassereren vil udfærdige regnskab og få det revideret/godkendt inden generalforsamlingen.


Referent: Susan Sørensen