I Danmarks civile Hundeførerforening konkurreres der i fire klasser, begyndende med C-klassen og med Elite-klassen som toppen af kransekagen.

Prøve efter hvalpeholdet:

Dette er blot en lille prøve, hvor man kan få målt resultatet af sine anstrengelser på hvalpekurset.:

DcH's officielle program:

Læs hele programmet på Danmarks civile Hundeførerforenings hjemmeside under "DcH-program"

C-klassen
Denne klasse er beregnet for nye hunde og hundeførere, som har gennemgået et begynderkursus og for hunde og hundeførere, som ikke tidligere ved to konkurrencer inden for samme kalenderår har opnået 110 points eller derover i C-klassen. Hvis hund og fører opnår 2 x 110 points eller derover inden for samme kalenderår, rykker de op i B-klassen.

B-klassen
Dette er begynderklassen for trænede hundeførere og klassen for hunde og førere der i C-klassen har opnået 2 x 110 point eller derover inden for samme kalenderår. I denne klasse kan man max opnå 200 points. En hund som ved to konkurrencer inden for samme kalenderår opnår 160 point eller derover, rykker op i A klassen.

A-klassen:
Denne klasse er for hunde og hundeførere der ved to konkurrencer inden for samme kalenderår i B-klassen har opnået 160 point eller derover. Her gælder, at hvis hunden i to konkurrencer inden for samme kalenderår får 260 points eller derover, rykker den op i Eliteklassen.

E-klassen:
Denne klasse er - som navnet antyder - programmets fornemste.
Hvert år afholder DcH en landsdækkende Eliteturnering med 15 deltagere. Det kræver både dygtighed og tålmodighed hos hund og fører at komme med i denne fornemme turnering. De 3 bedst placerede i Eliteturneringen et år er fødte deltagere i det følgende års turnering. De sidste otte udtages på grundlag af de tre bedste resultater, som hundene har opnået i foregående konkurrencesæson. Her er tit "kamp til stregen" og stor spænding hos de implicerede, når resultaterne skal gøres op, for det er en ære at komme med i denne udsøgte kreds af hundeførere. Turneringen løber over seks konkurrencedage, og det er arrangeret sådan, at hver af DcH´s 6 kredse forestår en turneringsdag.