Referat af medlemsmøde den 25/10 2011:

 

Bjarne bød velkommen og orienterede om bestyrelsen og underudvalgene. Trænerudvalg, konkurrenceudvalg og klubhusudvalg.
Trænerudvalg består af :Anette Aaris-Larsen, Rene Pedersen, Mette Friis og Anita Jensen.
Konkurrenceudvalg består af: Rene Pedersen, Peder Olsen.
Klubhusudvalg består af: Anette Aaris-Larsen.
Hvilke udvalg skal vi have fremover ?
Bjarne oplyste, at året overordnet er gået godt, men vi har færre medlemmer og dermed færre penge. Der mangler noget socialt holdene imellem. Indbyrdes på holdene går det godt. Vi har tidligere haft forskellige arrangementer. Hvilke arrangementer skal vi have fremover ?
Bjarne orienterede om, hvordan bestyrelsen havde forestillet sig aftenen skulle foregå.
Grupperne fik en rum tid til at drøfte indbyrdes i grupperne.

 

Forslag:
Hundens dag/familie arrangement
Sommerfest, hvor man selv tager grillmad med
Sct. Hans fest
Fællesspisning et par gange om året på lavt niveau – fællestræning før spisning
Juleafslutning med banko, glögg og æbleskiver
Foredrag – dyrlæge, hunde kiropraktor, specialhunde m.v.
Besøge en fårehyrde (ikke i klubbenb)
forskellige terapeuter hundeadfærd, adfærdsproblemer,.
Fællestræning med alternative øvelser
Arrangement ”før man køber hund”
Skovtur/strandtur med hund
Teori/hvalpehold
Aktivitetsudvalg
Rengøring lægges evt. ud til de enkelte hold, således at hvert hold har en bestemt måned – lave en liste, hvor man kan skrive sig på - hvad der skal laves og hvornår. Evt. have en nøgle et bestemt sted, som man kan ”låne”, når man skal gøre rent, således at man selv vælger tidspunktet.
Kost og ernæringskursus for hunde – Ronni har kontakt til en.
Rally kursus/træning
Der blev fremsat ønske om, at en træner kom ud på holdene og viser hvad Rally er. Conni Kisselhegn kender en, der er i ekspertklasse i Rally, som måske kunne komme og vise, hvad det går ud på.
En stor sommerfest i stedet for to fester om året.
Der blev ytret ønske om, at hundeførere kunne deltage i trænermøder som tilhørere.
Rene orienterede om, at trænerudvalgsmøder og trænermøder er lukkede for hundeførere, og gjorde opmærksom på, at Anita Jensen sidder som hundeførerrepræsentant i trænerudvalget, hvorimod man kan deltage i konkurrenceudvalgsmøder, hvis man ønsker det. Det er blot at tage kontakt til Rene eller Peder. Har man ønske om at være hjælper ved konkurrencer, er man meget velkommen til at kontakte Rene og Peder.
Festudvalg


Karin vil forsøge at skaffe en servicehundeinstruktør.

Forslag til aktivitetsudvalg:
Judith
Hanne
Carsten
Elsebeth

Mødet hævet.
Referent Birgitte Christiansen.